Stichting Firma Ducks heeft een culturele ANBI-status aangevraagd.
Dit betekent dat dankzij de geefwet giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Wilt u meer weten over de mogelijkheid ons met een gift te ondersteunen, neem dan contact op met Vera Andeweg via: info@lilianebrakema.nl

 

Klik hier voor onze ANBI-gegevens
De stichting is in 2016 opgericht, over dit jaar is er nog geen jaarrekening beschikbaar.
De eerste jaarrekening zal in 2018 op de website verschijnen.
Klik hier voor het financiële overzicht van 2016.
Klik hier voor de jaarrekening van 2017.